Finalisté  I  22008

28. 11. 2008 – 1. 3. 2009

 

Národní galerie v Praze

Sbírka moderního a současného umění

Veletržní palác

 

Druhý ročník soutěže 333 NG a skupiny ČEZ v podstatě neliší od toho prvního,

přesto došlo k určitému posunu.  Především je kvalitativně vyrovnanější.

Pro porotu bylo obtížnější vybrat díla do finále, kvalitních prací bylo tentokrát více než 50 %.

Tuto předmluvu píši v době, kdy o absolutním vítězi není ještě rozhodnuto,

jinak by tento katalog nemohl být publikován. V loňském ročníku se v soutěži objevila výjimečná událost

v podobě akce skupiny Ztohoven, na které se porota brzy shodla. Letos to bude asi obtížnější.

Takové extravagantní dílo se neobjevilo, ale mezi prvními deseti je řada vynikajících děl,

z nichž každé by se mohlo umístit na vrcholu, a tak předpokládám,

že letošní závěrečná diskuse bude delší a složitější. Ale taková je práce poroty;

je třeba jednat tak dlouho, dokud nebude nalezeno nějaké obecně akceptovatelné východisko.

Současné umění se sice obohacuje impulsy ze sociální oblasti nebo chce sociální oblast nazírat

(a tím pádem i nabízet jakási řešení) skrze oblast umění, ale na druhé straně se začíná znovu

objevovat důraz na estetiku, která však není samoúčelná, přináší nějakou novou estetickoetickou dimenzi.

Oba tyto proudy se ve finále soutěže objevily a jsem zvědav, který z nich v rozhodování poroty převáží.

 

Současná éra není dobou výrazných géniů, kteří ční vysoko nad ostatní. Umění dneška je spíše o vlnách,

trendech, o komunikaci všemi prostředky, které současná doba nabízí. Umění se nějak

"schovává" za jiné a možná konkrétnější formy a označení. Umění působí jako šedá eminence,

jakési umělecké tajné služby, jako strážní andělé, ovšem bez pravomoci zasáhnout v případě

nebezpečí, tito andělé mohou pouze varovat. V České republice je pluralitní uvažování stále

považováno za něco výjimečného. Umělecká společnost je v podstatě segregační.

Vím dobře, jak je Národní galerie v Praze opětovně žádána, aby plnila úlohy, na které by u nás

měly být zřízeny jiné instituce. Místo, aby se umělecká veřejnost snažila takové instituce prosadit,

nutí NG do aktivit, které jí nepřísluší.

S Cenou 333 to bylo podobné. Jak si vůbec můžeme dovolit zřizovat cenu,

když tu již jedna existuje? Měli bychom vzít naše prostředky a nasypat je do pytle

Chalupeckého soutěže. Jindřich Chalupecký byl můj blízký přítel. Byl to on, kdo v r. 1964

rozeslal dokumentaci mé práce po světě, a od té doby jsme se hádali a měli se rádi

až do jeho smrti. Maloval jsem mu byt, nosil prádlo na mandl a vozil jeho ženu, básnířku

Jiřinu Haukovou do lázní, kde léčila své fobie. Zažil jsem s ním mnoho zábavných

i vyostřených situací.

 

Česká výtvarná obec chce mít všechno pěkně seřazeno, rozškatulkováno, své idoly jasně

označeny. V tom jim totalitní doba pomáhala. Označila své národní umělce (někteří národně

přežívají dodnes) a také označila antiidoly, z nichž někteří se dnes stali národními umělci

bez oficiálního jmenování. Ale umění teče svým řečištěm a tohle na něj má malý vliv.

Účelem Ceny 333 je podpora a motivace mladých umělců a je báječné, že takovouto cenu

dostávají zase jinak zaměření umělci než jsou ti, kteří vyhrávají Cenu Chalupeckého.

Bylo by určitě báječné, kdyby vznikaly ještě další ceny, které by mohli vyhrát úplně jiní autoři.

Co takhle založit cenu pro nejstarší umělce, třeba od 77 nahoru?

Současné umění neumí dozrávat. Možná, že bychom takovouto cenou "dozrávání"

opět aktualizovali. Bez schopnosti dozrát, budeme pořád mladí, odhodlaní a čerství,

ale moudrost nám zůstane z velké části zapovězena.

 

Ať žijí ceny za co nejrůznější umělecké projevy!

 

Milan Knížák

 

Složení poroty:

 

Předseda:

Tomáš Vlček, ředitel Sbírky moderního a  současného umění Národní galerie v Praze

 

Karolína Dolanská I kurátorka, NG

Roman Franta I umělec a pedagog, AVU

Milan Knížák I generální ředitel NG

Alena Kupčíková I umělkyně, doktorandka AVU

Alexandra Kusá I kurátorka, Moravská galerie v Brně, SNG Bratislava

Marek Pokorný I ředitel Moravské galerie Brno

Vladimír Beskid I ředitel Galérie Jana Koniarka v Trnava

Ivona Raimanová I kurátorka, Spacium, o.p.s

Petr Vaňous I nezávislý kurátor a redaktor, A2 kulturní týdeník

 

Kurátorka a editorka: Lucie Šiklová

Fotografie: archivy umělců, David E. Cígler, Martin Polák

 

 
 
Cena 333                       Sbírka moderního a současného umění Národní galerie v Praze 

333 katalog 22009

Martin Káňa

Nebeská

dřevo, žula, litina, křišťál, textilie, zlacení metalem

200x180x300cm

Martin Káňa

Nebeská

dřevo, žula, litina, křišťál, textilie, zlacení metalem

200x180x300cm

Marek Kvetán

Koberec

instalace

240x30cm

Marek Kvetán

Koberec

instalace

240x30cm

Luděk Míšek

Uru

hliník

144x90x30cm

Luděk Míšek

Uru

hliník

144x90x30cm

Skupina Neue Kontextual

Důležité je to, co chybí, 2008

kombinovaná technika, plátno

25x25cm

Skupina Neue Kontextual

Velké ideje se rozpouštějí v tématech, která jsou konkrétní, 2008

různé techniky

Barbora Tichá

Puká mi maso, 2008

video 5:27min

Benedikt Tolar

Cyklus Lednice III, 2008

XVIII, I, XIV

plast, polychromované dřevo

Benedikt Tolar

Cyklus Lednice III, 2008

XVIII, I, XIV

plast, polychromované dřevo

Jan Synek

Cyklus Hymny, 2007-2008

Jan Synek

Cyklus Hymny, 2007-2008

Teri Varhol

Nasycené tuky, 2007

soubor 12 digitálních fotografií

Teri Varhol

Nasycené tuky, 2007

soubor 12 digitálních fotografií

Vladimír Véla

Ten, 2008

akryl, sprej, plátno

200x90cm

Vladimír Véla

Roubování, 2008

akryl, sprej, plátno

200x240cm

Jan Vlček

Bunkr, 2007

akryl, plátno

30x40cm

Jan Vlček

LO vzor 36 - 1, 2008

akryl, plátno

40x50cm

Vlasta žáková

Unlimited, 2008

ruční výšivka

140x220cm

Vlasta žáková

Unlimited, 2008

ruční výšivka

140x220cm

        2011 2010 2009 2008 2007 Refused 1'11 1'10 1'09 1'08 1'07 Instalace Kontakty Partneři Přihlášky