Finalisté  I  32009

4. 12. 2009 – 28. 2. 2010

 

Národní galerie v Praze

Sbírka moderního a současného umění

Veletržní palác

 

Cena 333 Národní galerie v Praze se stala největší soutěží nejmladšího umění

v České a Slovenské republice. I když se počet přihlášených umělkyň a umělců

nezvyšuje, zůstává kolem sta individuálně podaných dokumentů zastupujících

dokončená díla a úroveň prací se začíná stabilizovat tak, že soutěž může podat

reprezentativní obraz podob a možností nejmladšího umění v našem kulturním teritoriu.

Změť kritérií a turbulence tvůrčích preferencí však neumožňuje činit nějaké lehce

dosažitelné závěry. Přesto, nebo právě proto, se soutěž ukazuje jako nenahraditelná.

Otázkou je, zda vybrané práce pro finální prezentaci nejmladšího umění jsou ty skutečně

nejvýznamnější, a zda umělci, kurátoři a kritici umění jsou schopni ocenit podstatná díla

a podpořit nenahraditelné talenty. Abychom dosáhli co největší „objektivity“, vyzvali jsme

ke spolupráci významné představitele z řad umělců, kurátorů a kritiků umění

z České republiky a Slovenské republiky, kteří ze svých odlišných generačních

a názorových stanovisek vybrali díla, jejichž konečný seznam odsouhlasili

všichni členové poroty.

 

Tomáš Vlček

 

 

Vybrat 11 děl ze 129 během několika hodin, ve skupině lidí, kteří se téměř neznají,

je samo o sobě zvláštním typem uměleckého happeningu. Proces výběru proběhl

překvapivě rychle, v podstatě v naprosté shodě hodnot i pohledů.

Pokud někdo stál proti, byl to vždy osamělý hlas či dva, nesměle se podporující

proti rozhodné a sebejisté pozici většiny. To přináší spoustu otázek. Co utváří tak silně

vyhraněné a přesně defi nované prizma pohledu, jež se stává (v každé dané době)

standardem v kruzích zabývajících se intelektuálně a teoreticky uměním (ať už z pozice

tvůrčích umělců, nebo teoretiků a kritiků)? Je skutečně tak jasné, co je dobré a co špatné

umění, že lze jedno rozlišit od druhého již v nejletmějším kontaktu? Není takto

vyhraněný názor vlastně slepotou? Tyto otázky se mnou zůstaly. Stejně tak však i jisté

uspokojení nad tím, že sama umělecká tvorba mladých – jak bylo ze zaslaných návrhů

zřejmé – zůstává naopak projevem do velké míry svobodnýma oním oficiálně vytyčeným

standardem nedotčeným. Uměleckých poloh se mezi přihlášenými objevilo celé spektrum,

a při procházení soutěžními návrhy se mi pocit, že nějaký předem stanovený požadavek

vůbec existuje, v podstatě ani vzdáleně nevtíral. (Jediným dominantním faktorem bylo

snad to, že se letos překvapivě objevily spíše tradiční umělecké žánry jako malba

a socha nežli nová média, konceptuální projekty či akce.) Projev takové svobody mezi

mladými umělci ve mně nakonec zanechal naději a víru ve smysl a sílu umění.

Bylo mým velkým potěšením zamýšlet se nad zaslanými návrhy, snažit se je vnímat

a pochopit, a stejně tak i připravovat výstavu děl vybraných jedenácti finalistů.

 

Karolina Dolanská

 

 

Složení poroty:

 

Předseda:

Tomáš Vlček, ředitel Sbírky moderního a  současného umění Národní galerie v Praze

 

Kurátorka:

Karolína Dolanská I kurátorka, NG

Eva Balaštíková I teoretička umění, NPÚ Ústí nad Labem, UJEP Ústí nad Labem

Dušan Brozman I kurátor a výtvarný teoretik (SK)

Viktor Frešo I umělec a pedagog (SK)

Petr Vaňous I  nezávislý kurátor a teoretik umění

Alžběta Petřinová I kurátorka, NG

Ivona Rajmanová I kurátorka, ředitelka Spacium, o.p.s

Anna Vartecká I kurátorka a teoretička umění, UJEP Ústí nad Labem

 

Kurátorka a editorka: Karolína Dolanská

Fotografie: archivy umělců, Šimon Vahala

 

 
 
Cena 333                       Sbírka moderního a současného umění Národní galerie v Praze 

333 katalog 32009

Petr Bařinka

To

Černá gumová látka, červená padákovina,

pvc, ventilátor, diody

Petr Bařinka

The End

Akrylová malba na zdi

Martina Chloupa

Hezky česky

Umělý kámen, akrystal, barveno ve hmotě, technika mramorování

83 x 159 x 75

Martina Chloupa

Hezky česky

Plyš, molitan, dřevo

83 x 159 x 75

Jakub Janovský

Modern shemale

Nástěnná malba a video

280 x 190 cm

Jakub Janovský

Mario

Nástěnná malba a video

240 x 230 cm

Juraj Kolár

Brána

Olej na plátně

240 x 180 cm

Juraj Kolár

Brána, (detail)

Olej na plátně

240 x 180 cm

Denisa Krausová

Zátiší lovecké

Olej na plátně

135 x 190 cm

Denisa Krausová

Lesík II

Olej na plátně

120 x 195 cm

Karel Kunc

Bez názvu

Hliníkové žebříky

Michaela Maupicová

Oriment

Objekt koncipovaný do rohu, nerez

101 x 60 x 180 cm

Michaela Maupicová

Armus

Dřevo, polystyren, spárovací hmota

36 x 125 x 50 cm

Martina Pešková

Interiér I, II

Kombinovaná technika, akryl na plátně

160 x 120 cm

Martin Sedlák

Gate

Hliníková a elektroluminisenční folie

200 x 200 x 10 cm

Martin Sedlák

Gate, (detail)

Hliníková a elektroluminisenční folie

200 x 200 x 10 cm

Petr Stibral

Fiktivní prostor

mdf deska s balakrylovým povrchem

40 x 43 x 1 cm

Petr Stibral

Posunutá plocha

Mdf deska a vybroučený balakryl

166 x 150 x 1 cm

Vladimír Véla

Ten III.

Akryl na plátně

200 x 90 cm

Vladimír Véla

Ten IV.

Akryl na plátně

200 x 90 cm

Vladimír Véla

Klanění

Akryl na plátně

175 x 150 cm

        2011 2010 2009 2008 2007 Refused 1'11 1'10 1'09 1'08 1'07 Instalace Kontakty Partneři Přihlášky