1 I Povaha přihlašovaného díla:

     Jedná se o jedno samostatné dílo nebo jeden tematický soubor děl libovolného žánru

     či média volného výtvarného umění prokazatelně vytvořený za poslední 3 roky

     - pro rok x díla vytvořená od roku x (čestné prohlášení autora).

 

2 I Za přihlášku je považována kompletní dokumentace díla (nikoliv dílo samotné):

     Dokumentaci prosíme v tištěné podobě v max. velikosti formátu A4 (samostatné archy, nevázané).

     Větší formát než A4 nebude přijímán. Je možné přiložit též dokumentaci na záložním CD.

 

Specifikace dokumentace:

    - Plošná díla (obrazy, fotografie, koláže, kresby apod.):

      kvalitní barevné fotografie min. 10 x 15cm, max. do velikosti A4,

      max. počet fotografii jednoho díla 10ks

    - Trojrozměrná díla:

       série fotografií všech pohledů či sekvencí díla max. počet fotografii jednoho díla 10ks

    - Digitální díla: prosté digitální kopie

 

      Každý dokumentační materiál musí obsahovat technické parametry díla - název, datum vzniku,

      technika, materiál, rozměry, hmotnost, popř. další určující údaje nebo přímo popis díla.   

      Ke každé dokumentaci díla předloží autor vlastní strukturovaný životopis + všechny kontaktní údaje

      (adresa, telefon, email). Vzhledem k  věkové hranici jsou tyto údaje nutnou podmínkou i v případě

      uměleckých seskupení, a to od všech autorů, kteří se na přihlášeném díle podíleli.

      Případný požadavek zachování anonymity bude plně respektován a tyto údaje nebudou dále

      poskytovány. Na požádání umělec dílo odborné porotě představí. Způsob a čas bude věcí dohody

      mezi porotou a autorem. Předloženou dokumentaci NG nevrací, ale archivuje ji.

      Při zasílání přihlášek poštou bude NG zájemcům potvrzovat přijetí přihlášky jen pokud    

      bude na obálce uvedeno jméno a zpáteční adresa!

 

3 I Přijímány jsou i nominace odborníků z oblasti výtvarného umění.

     (nominace musí obsahovat přihlášku viz. bod. č. 2)

 

4 I Práce zhodnotí odborná porota z ČR a ze SR.

     Díla vybraných finalistů budou vystavena v Národní galerii v Praze,

     ve Veletržním paláci.

     Autor vítězného díla získá cenu ve výši 333 000,- Kč

     formou kupní smlouvy na vítězné dílo.

     Oceněné dílo zůstane v majetku NG jako součást jejích sbírek.

 

5 I Cena bude předána při příležitosti výstavy finalistů: 

     V posledním čtvrtletí roku x.

 

Požadované materiály zasílejte do 15. 10. 2012 na adresu:

     Národní galerie v Praze - Veletržní palác

     Dukelských hrdinů 47, Praha 7, 170 00

     Obálka musí nést označení „Cena 333 NG a Skupina ČEZ".

     Díla budou přijímána zástupcem Sbírky moderního a současného umění

     i přímo ve Veletržním paláci,

     a to každý všední den vždy od 9.00 do 12.00 hod.

 

    Jana Šmídmajerová: smidmajerova@ngprague.cz

    Karolína Dolanská: dolanska@ngprague.cz

 

 
Cena 333                       Sbírka moderního a současného umění Národní galerie v Praze          2011 2010 2009 2008 2007 Refused 1'11 1'10 1'09 1'08 1'07 Instalace Kontakty Partneři Přihlášky