Šimon Vahala ve své tvorbě zobrazuje věci kolem nás v jejich prosté kráse, kterou dokáže zachytit jakoby zevnitř, dotknout se jí. Věci v jeho pojetí poznáváme důvěrně, ačkoliv jsme je nikdy předtím tak neviděli. 

     Jedná se vlastně o něco jako portréty věcí. Ve svých portrétech květin, jímž se autor často věnuje, pomocí jednoduché kompozice a na oko hrubě tesaného, až skicovitě působícího rukopisu, vystihne Šimon charakter květiny, podtrhující naivitu její prosté přítomnosti, a zároveň dokáže zachytit nejmenší nuance, chvění okvětních lístků, svěžest ve vzduchu, atmosféru jednoho pomíjivého okamžiku, se všemi pocity a tóny, které může v dané chvíli přinášet. 

     Vahalovy obrazy se vyznačují zvláštním tichem, které nás pohltí. Není to ticho ve chvíli nepřítomnosti slov, kdy slova tušíme a jen čekáme, až přijdou a začnou vysvětlovat. Ocitáme se v tichu, kde slova nikdy neexistovala a nikdy existovat nebudou – tichu, jež nás naladí na zvukovou frekvenci tak jemnou, že jsme schopni vnímat mávání motýlích křídel v letu. Co cítíme nelze slovy vyjádřit, a snad právě proto s námi pocit zachycený v obrazech zůstane, nevysloven, ničím nepřekryt, nezkonkrétněn, nepřehlušen. 


Karolina Dolanská

Šimon Vahala je absolventem Akademie výtvarných umění v Praze,
ateliéru intermediální tvorby Milana Knížáka. Studoval na Zürcher Hochschule der Künste a Kyoto University of Arts v Japonsku a také v ateliéru restaurování výtvarných děl malířských a polychromované plastiky Karla Strettiho.

Práce byly prezentované na řadě samostatných i skupinových výstav v České republice a v zahraničí.
Zastoupena je také v Národní galerii v Praze a v soukromých sbírkách v USA, Švýcarsku a Japonsku.

2017-19 Akademie výtvarných umění v Praze – Ateliér restaurování Karla Strettiho, CŽV
2003–09 Akademie výtvarných umění v Praze – Magisterský titul, Ateliér Intermediální tvorby prof. Milana Knížáka Dr.A
2007 Vysoká škola umění a designu v Kjótu – Katedra vizuální komunikace, ateliér fotografie prof. Yasu Suzuky
2001 Vysoká škola umění a designu v Curychu – Vorkurz
1999 Střední umělecko průmyslová školá v Praze – Ateliér malby

Výběr samostatných výstav:
2015 Paintings, Dusíkovo divadlo, Čáslav
2014 Blažený neklid, Zámek Hustopeče
2013 Obrazy z letiště, Zbraslavice
2012 Květina, Die Werbeflache, Zurich
Portréty květin, Ankenwaage, Zug
2009 Obrazy, Galerie Kancl, Praha
2006 Koinoburi and readymades, Galerie Prinz, Kjóto
More less Kyoto, Galerie ETW., Kjóto
Onanoko, Galerie Prinz, Kjóto

Výběr ze skupinových výstav:
2014 Zemkovy plenéry, Reduta, Uherské Hradiště
Zavíračka, Trafo Art Galerie
2013 Ikona, Intermediální ateliér AVU, Exhibition Hall Rafael Mihailov, Sofie
2012 Vánoční salón, Galerie Diamond, Praha
Lost In Tugium, Zug, Švýcarsko
Nah Dahinter, Česká ambasáda v Berlíně
Originální perspektivy, Galerie u Bílého Jednorožce, Klatovy
Vogelfang, Kunstraum Bellerive, Zurich
2011 Original And Perspective, Bohemian Modern Art Gallery Prague
Čtverec, Lalit Kalai Academy, New Delhi
Současná česká malba a socha, Národní galerie v Praze
IA - Intermediální ateliér AVU, Galerie UFFO, Trutnov
Mailart, Villa Mazzarosa, Itálie
2010 Finalisté Ceny 333 NG a Skupiny ČEZ, Národní galerie v Praze
Současná česká malba a socha, Národní galerie v Praze
3V - Vlček, Vahala, Véla, Galerie Michal`s Collection, Praha
2009 Refused, Národní galerie v Praze
Now: Art of the 21st Century, Phillips De Pury Londýn
Svárov 2009, Konfrontace Svárov
AAP, Galerie Kobylka, Praha
2008 I hate nature, Intermediální studio AVU, Státní Opera v Káhiře
2007 Selfportrait, PACE ⁄ MACGILL GALLERY, New York
Umění je na nic, Intermediální ateliér AVU, Cultural Center DOM, Moskva
2006 Sculpture Grande 2006, Galerie Art Factory, Praha
2005 Intermediální ateliér AVU, Galerie Art Factory, Praha

Výběr z aukcí:
2011 Auktion Rauch, Razzia Seefeld, Zurich
2010 Emerging Artist’s by Daniel Cooney Fine Art, New York
2009 Now: Art of the 21st Century, Phillips De Pury London
2012 Affordable Art Fair Seattle, Captured Global, Seattle
2011 Auktion Rauch, Razzia Seefeld, Zurich
2010 Emerging Artist’s by Daniel Cooney Fine Art, New York
2009 Now: Art of the 21st Century, Phillips De Pury London

  • Cukrovarnická 20, Praha 6-Střešovice, Česká republika
  • 16200